Liceum Ogolnokszta?c?ce w Andrychowie
Nawigacja
Szko?a
  Nauczyciele
  Patron
  Biblioteka
  Adres szko?y
  Liceum na facebook'u

Matura - ciekawe linki
  Wirtualna Akademia
  Akademia Maturalna PWN
  Edulandia-matura, studia

Wydarzenia
  Rok szkolny 2010/2011
  Rok szkolny 2009/2010
  Rok szkolny 2008/2009

Piwnica Art
  Historia
  Jubileusz
  Jubileusz - film

Portal
  Galeria
  Strona G?ówna
  Artyku?y
  Archiwum
  Kontakt
  Szukaj
  Wy?sza Szko?a Finansów i Prawa w Bielsku-Bia?ej
  Materia?y ?ród?owe

Witamy
"Trzeba mie? wytrwa?o?? i wiar? w siebie.
Trzeba wierzy?, ?e cz?owiek jest do czego? zdolny i osi?gn?? to
za wszelk? cen?."

/M. Sk?odowska-Curie/
JU? DZIA?A NOWA STRONA !
                              
ZAPRASZAMY NA NOW? STRON?:

  http://www.liceum-andrychow.edu.pl


Autor: Tamara dnia marzec 25 2015 10:18:05
0 Komentarzy ~ 434 Czytań Drukuj
Nowa strona wkrótce
                                       STRONA AKTUALNIE W PRZEBUDOWIE

                                            ZAPRASZAMY JU? WKRÓTCE 
                              NA NOW? STRON? INTERNETOW? NASZEJ SZKO?Y!

      


Autor: dziennikarze dnia październik 28 2014 17:02:16
0 Komentarzy ~ 465 Czytań Drukuj
To b?dzie d?uugi wieczór... a w?a?ciwie NOC!


articles: noc naukowcow.jpg

   Ju? zacz?li?my odliczanie...Do pi?tkowego wieczoru zosta?o niewiele czasu. Zwarci i gotowi czekamy na rozpocz?cie Ma?opolskiej Nocy Naukowców, po raz pierwszy organizowanej przez nasze Liceum!
   Mamy nadziej?, ?e w pi?tkowy wieczór nasz? szko?? i inne zaprzyja?nione z nami miejsca odwiedz? wszyscy pasjonaci nauki, kultury, historii. Zapraszamy rodziców z ma?ymi dzie?mi, m?odzie?, doros?ych, emerytów - ka?dy znajdzie co? ciekawego dla siebie. Czekaj? pokazy chemiczne, fizyczne, wyk?ady z biologii i historii. B?dzie mo?na  poskleja? modele bry? geometrycznych, nauczy? si? sk?adanek z papieru i tkaniny oraz wzi?? udzia? w warsztatach grafiki artystycznej. Angli?ci i germani?ci przekonywa? b?d? na ró?ne sposoby, jak uczy? si? j?zyka obcego. Szkolny korytarz  rozbrzmiewa? b?dzie rytmami z ró?nych stron ?wiata- nasi instruktorzy ta?ca poprowadz? warsztaty taneczne  za? na sali gimnastycznej b?dzie mo?na dowiedzie? si? i nauczy?, jak ?y? zdrowo!
 Szczegó?y tego niezwyk?ego wydarzenia na ulotkach.
 Program równie? mo?na znale?? TUTAJ!  ORAZ   TUTAJ !

 Wszystkich mi?o?ników kultury wysokiej zapraszamy na niezwyk?y wieczór ze szkolnymi talentami. Od 18. 00 -21.00 w kryptach ko?cio?a ?w. Macieja pokazy nagrodzonych na tegorocznym FAM-ie spektakli "Rymowanki dla doros?ych dzieci" (0d 18.00) i "Zwierz?ta hrabiego Cagliostro" (od 20.00). Dwa spektakle rozdzieli "Wieczór dla zakochanych" (od 19.00) - piosenki i wiersze o mi?o?ci. (wyst?pi? równie? nasi absolwenci). Zapraszaj? panie mgr Iwona Kaczmarek i mgr Agnieszka Bok.

Dla kochaj?cych kino autorskie, ambitne i wymagaj?ce  równie? przygotowali?my niespodziank?. Trzygodzinny maraton filmowy w  KINIE BESKID (najlepsi polscy re?yserzy i temat: W?ADZA I WOLNO??). B?dzie mo?na zobaczy? filmy proponowane w ramach projektu FILMOTEKA SZKOLNA: krótkometra?owe animacje: Fotel  D.Szczechury, Exit G.Koncewicza, dokumentalny film K.Kie?lowskiego Z punktu widzenia nocnego portiera oraz fabularny Ucieczka z KINA WOLNO?? W.Marczewskiego. Wszystko opatrzone komentarzem dr Katarzyny Przebindy -Niemczyk. Po filmach dyskusja.

Gmach Liceum, Krypty parafialne, Miejska Biblioteka Publiczna , KINO BESKID  - w pi?tek 26 wrze?nia w godz. 18.00 -21.00 b?d? otwarte dla wszystkich kochaj?cych na nauk?, chc?cych powi?kszy? wiedz? i pragn?cych ukulturalni? si?!

                     ZAPRASZAMY!

articles: noc naukowcow.jpg
Autor: dziennikarze dnia wrzesień 24 2014 19:15:57
0 Komentarzy ~ 532 Czytań Drukuj
Zaczynamy!

  W poniedzia?ek 1 wrze?nia 2014r.  o godz. 9.00 w naszym Liceum odb?dzie si? uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015. O 8.00 w ko?ciele ?w. Macieja odprawiona zostanie Msza ?w. w intencji uczniów i nauczycieli rozpoczynaj?cych  nowy rok szkolny.
Autor: dziennikarze dnia sierpień 30 2014 14:06:01
0 Komentarzy ~ 557 Czytań Drukuj
Zako?czyli?my rok szkolny


   Nagrodzenie najlepszych klas, najlepszych uczniów- wr?czenie pucharów, dyplomów i nagród ksi??kowych, gratulacje i ?yczenia od dyrekcji - tak przebiega?o zako?czenie roku szkolnego w naszym liceum. Now? tradycj? sta?o si? wyró?nienie Pucharem i Dyplomem Uznania klas, które osi?gn??y najwy?sze wyniki w nauce i mia?y najwi?ksz? frekwencj?. W tym roku klas? z najwy?sz? ?redni? jest klasa 1b- 4,9  za? najlepiej do szko?y chodzili uczniowie klasy 1a, uzyskuj?c frekwencj? 95.33%.

              GRATULUJEMY  I WSZYSTKIM LICEALISTOM
ORAZ PRACOWNIKOM SZKO?Y
 ?YCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU WAKACYJNEGO!articles: puchary dla najlepszych klas.JPG


ZOBACZ ZDJ?CIA Z ZAKO?CZENIA ROKUAutor: dziennikarze dnia czerwiec 30 2014 14:26:26
0 Komentarzy ~ 578 Czytań Drukuj
Strona 1 z 112 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Liceum na Facebook'u
name
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 821
Nieaktywowany Użytkownik: 37
Najnowszy Użytkownik: empampgip
Akademia Maturalna PWN
Wy?sza Szko?a Finansów i Prawa Bielsko-Bia?a ul. Ta?skiego 5
tel.+48 (33) 829 72 12 (sekretariat) fax +48 (33) 829 72 21 e-mail: sekretariat(at)wsfip.edu.pl http://www.wsfip.edu.pl content
Powered by: PHP-Fusion v6.01
voodz theme by: sonar